Skip to main content

individueel bewegingsadvies

Barbara

Ik ben Sabine Kern in 2015 op het spoor gekomen tijdens mijn lange zoektocht naar herstel van lopen. Na een voetoperatie in 2000 aan mijn kleineteengewricht, een relatief eenvoudige operatie, was de operatie geslaagd volgens de orthopeed, maar het lopen kwam niet meer opgang. Vervolgens heb ik jarenlang naar oplossingen gezocht en diverse artsen, specialisten en fysiotherapeuten geraadpleegd. Niemand heeft mijn probleem echt kunnen vinden en oplossen, het lopen bleef uiteindelijk beperkt tot het lopen naar de buurman op straat, circa 1 minuut.

Inmiddels loop ik na twee jaar therapie bij Sabine Kern ongeveer vier keer zover in afstand en tijd, en bovendien is er perspectief om verder en beter gecoördineerd te gaan lopen. Een hele verandering na alle jaren zoeken en stagnatie wat betreft het lopen.

Barbara

Auf meiner langen Suche nach der Wiederherstellung des Gehens bin ich 2015 auf Sabine Kern gestoßen. Nach einer Fußoperation im Jahr 2000 an meinem kleinen Zehengelenk, einer relativ einfachen Operation, war die Operation laut Orthopäde erfolgreich, aber das Gehen erholte sich nicht. Ich suchte daraufhin jahrelang nach Lösungen und konsultierte verschiedene Ärzte, Spezialisten und Physiotherapeuten. Niemand war wirklich in der Lage, mein Problem zu finden und zu lösen, das Gehen beschränkte sich schließlich darauf, etwa eine Minute lang zum Nachbarn auf der Straße zu gehen.

Jetzt, nach zwei Jahren Therapie bei Sabine Kern, gehe ich etwa viermal so weit in Entfernung und Zeit, und obendrein habe ich die Perspektive, weiter und besser koordiniert zu gehen. Eine ziemliche Veränderung nach all den Jahren des Suchens und der Stagnation, was das Gehen anbelangt.

Klasien

Dynamisch Bewegen is voor mij een "nieuwe start", om mijn hele lichaam weer op een natuurlijke wijze te laten functioneren en te laten inzien dat het menselijk lichaam zelf voor oplossingen kan zorgen binnen het bewegingsapparaat door het dynamisch te bewegen.

Lieneke Lok

  • Product: Individueel bewegingsadvies

Mijn klachten bestaan al een flink aantal jaren. Door steeds weer fysiotherapie te hebben en pijnstillers te slikken heb ik de situatie leefbaar kunnen houden, maar eigenlijk aan symptoombestrijding gedaan. Vorig jaar bood een huisarts in opleiding mij een overweging aan. Ze zei: je kunt doorgaan met symptoombestrijding waarbij meestal snel(ler) resultaat te behalen valt als het gaat om pijnbestrijding, of je gaat iets aan de oorzaak doen. Dat laatste kost meer tijd omdat de klachten al lang bestaan, maar zal uiteindelijk meer resultaat hebben. Ik heb voor het laatste gekozen en ben bij U terechtgekomen voor individueel bewegingsadvies. Voor betekent dat, dat ik al na twee behandelingen weinig tot geen last meer heb van mijn gezicht en wanneer ik last krijg heel veel zelf kan verhelpen. Daarnaast leer ik dat alle bewegingen met elkaar in verband staan. Wanneer mijn hoofd (of nek of schouders of rug) op een bepaalde (verkeerde) manier bewegen/'staan', heeft dat invloed op andere onderdelen. Door daar verandering in aan te brengen zullen de klachten verminderen/verdwijnen. Begrip maakt echter dat pijn beter te verdragen is. Ik heb nu denk ik vijf afspraken gehad en ik weet dat ik nog lang niet ben zoals het zou kunnen zijn (daar misschien ook wel nooit helemaal zal komen), maar ik heb wel goede hoop dat mijn pijnklachten voor een heel groot deel zullen verdwijnen en mochten ze terug komen ik begrijp waar ze vandaan komen en daar iets aan kan doen.

Lieneke Lok

Meine Symptome bestehen schon seit einigen Jahren. Durch ständige Physiotherapie und die Einnahme von Schmerzmitteln konnte ich die Situation erträglich halten, aber im Grunde nur die Symptome kontrollieren. Letztes Jahr bot mir eine angehende Allgemeinmedizinerin eine Beratung an. Sie sagte: Sie können mit der Symptombekämpfung weitermachen, was in der Regel schnell(er) zu einer Schmerzlinderung führt, oder Sie können etwas gegen die Ursache tun. Letzteres braucht mehr Zeit, weil die Symptome schon lange bestehen, bringt aber letztlich mehr Erfolg. Ich habe mich für Letzteres entschieden und mich für eine individuelle Bewegungsberatung an Sie gewandt. Denn das bedeutet, dass ich nach nur zwei Behandlungen wenig bis keine Probleme mehr mit meinem Gesicht habe und wenn ich Probleme habe, kann ich vieles selbst beheben. Außerdem lerne ich, dass alle Bewegungen miteinander verbunden sind. Wenn sich mein Kopf (oder mein Nacken oder meine Schultern oder mein Rücken) in einer bestimmten (falschen) Weise bewegt/'steht', wirkt sich das auf andere Teile aus. Wenn ich das ändere, werden die Symptome reduziert/verschwinden. Verstehen macht den Schmerz jedoch erträglicher. Ich glaube, ich habe jetzt fünf Termine gehabt, und ich weiß, dass ich noch lange nicht so weit bin, wie ich sein könnte (und es vielleicht nie ganz erreichen werde), aber ich bin zuversichtlich, dass meine Schmerzsymptome weitgehend verschwinden werden und dass ich, sollten sie wieder auftreten, verstehen werde, woher sie kommen, und in der Lage sein werde, etwas dagegen zu tun.

Marijke

  • Product: Deelneemster basisopleiding, individueel bewegingsadvies, workshops, coördinatietrainingsgroep

Als je met een klacht of vraag (van fysieke aard) bij Sabine komt gaat je leven veranderen… vanaf nu ben je architect van je bewegingspatroon!
Dit is een opwindende en soms frustrerende ervaring, maar ik ben enorm blij mee.
 Dankzij Sabine's vakkundige handen en duidelijke werkplannen hoef ik me nooit meer te vervelen…..fietsen, traplopen, eten… om een paar bezigheden te noemen bieden mij iedere dag opnieuw de mogelijkheid om uit mijn gewoontepatronen te stappen en "anders" te bewegen. Mijn lijf is mij hier dankbaar voor. Concreet: dacht ik jaren geleden nog rijp te zijn voor "een nieuwe heup"… nu denk ik er heel anders over.
Er komt nog iets bij: Deze manier van werken geeft een gevoel van vitaliteit/tevredenheid en dat motiveert mij om op de ingeslagen weg door te lopen (letterlijk en figuurlijk)!

Marijke

Wenn Sie mit einer Beschwerde oder einer Frage (körperlicher Natur) zu Sabine kommen, beginnt sich Ihr Leben zu verändern... von nun an sind Sie der Architekt Ihrer Bewegungsmuster!
Das ist eine aufregende und manchmal frustrierende Erfahrung, aber ich bin unendlich glücklich darüber.
Dank Sabines fachkundigen Händen und klaren Arbeitsplänen muss ich mich nie wieder langweilen..... Radfahren, Treppensteigen, Essen... um nur einige Aktivitäten zu nennen, geben mir jeden Tag die Möglichkeit, aus meinen gewohnten Mustern herauszutreten und mich "anders" zu bewegen. Mein Körper ist mir dafür dankbar. Konkret: Vor Jahren dachte ich, ich sei reif für eine "neue Hüfte"... jetzt denke ich ganz anders.
Da kommt noch etwas dazu: Diese Art zu arbeiten gibt mir ein Gefühl von Vitalität/Zufriedenheit und das motiviert mich, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen (im wörtlichen und übertragenen Sinne)!

Sylvia

  • Product: Fysiotherapeute, deelneemster basisopleiding, workshops, individueel bewegingsadvies

Werken met Sabine geeft op vele vlakken grote voldoening. Ze is een inspirerende vrouw met grote liefde voor haar vak, wat ze uitstraalt en wat ook voelbaar en aanstekelijk is als ze met je bezig is. Zij heeft mij zowel op persoonlijk vlak, als 'haar patiënt', als op beroepsmatig vlak, als fysiotherapeute, erg laten groeien.

Voor mij persoonlijk was Sabine een keerpunt in mijn denkwijze als bijvoorbeeld 'Accepteren wat er is, leren omgaan met tekortkomingen en problemen'. Vanaf het moment dat Sabine – 5 jaar geleden – met mij aan de slag ging, dacht ik in 'mogelijkheden en veranderingen'. Het voelde aan als een bevrijding! Eindelijk openden zich nieuwe wegen voor mij. Ik, als 'stijve hark na een hernia', kreeg van Sabine handvatten om weer dynamischer en soepeler te worden. Ze liet, en laat mij nog steeds, ervaren hoe ik zelf invloed heb op het functioneren van mijn lijf. Wat een goed gevoel! Dat wat je van Sabine en van je eigen lichaam leert, is de hele dag door te gebruiken. Gevolg is het op alle vlakken (dagelijks leven, sport, werk) beter en makkelijker kunnen bewegen, waardoor ik me veel vitaler voel. Ik zit letterlijk lekkerder in mijn vel. Een aanrader voor een ieder die denkt 'geen kant meer op te kunnen'.

Sylvia

Die Arbeit mit Sabine ist auf vielen Ebenen sehr befriedigend. Sie ist eine inspirierende Frau mit großer Liebe zu ihrem Beruf, die sie ausstrahlt und die auch spürbar und ansteckend ist, wenn sie mit einem arbeitet. Sie hat mich sowohl persönlich, als 'ihr Patient', als auch beruflich, als Physiotherapeutin, sehr weitergebracht.

Für mich persönlich war Sabine ein Wendepunkt in meiner Denkweise, wie z.B. 'Akzeptieren, was ist, lernen, mit Unzulänglichkeiten und Problemen umzugehen'. Von dem Moment an, als Sabine - vor 5 Jahren - anfing, mit mir zu arbeiten, dachte ich in 'Möglichkeiten und Veränderungen'. Es fühlte sich wie eine Befreiung an! Endlich taten sich neue Wege für mich auf. Als 'steife Harke nach einem Bandscheibenvorfall' gab mir Sabine Werkzeuge, um wieder dynamischer und flexibler zu werden. Sie ließ mich erleben, wie ich die Funktionsweise meines eigenen Körpers beeinflussen kann. Was für ein gutes Gefühl! Was man von Sabine und vom eigenen Körper lernt, kann man den ganzen Tag über anwenden. Das Ergebnis ist eine bessere und leichtere Bewegung in allen Bereichen (Alltag, Sport, Arbeit), wodurch ich mich viel vitaler fühle. Ich fühle mich buchstäblich wohler in meiner Haut. Sehr empfehlenswert für alle, die glauben, dass sie keine Möglichkeiten mehr haben".

Contact

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)6 29393435 (Nederland)
T: +43 (0)664 93315393 (Austria)

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.