Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Coördinatielessen Dynamisch Bewegen

Regelmatig bewust en actief werken met je lichaam op basis van het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen®.

Door gerichte instructie herontdek je de bewegingsmogelijkheden van je lichaam. Je werkt aan de bewegingscoördinatie waardoor je bewegingssysteem efficiënter kan functioneren. De kwaliteit van de beweging staat op de voorgrond. Door je bewust te worden van bewegingsgewoontes, die klachten kunnen veroorzaken, kun je gericht deze gewoontes leren veranderen. Een les duurt 90 minuten.

Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in bewegen en regelmatig aan zijn of haar bewegingskwaliteit en bewegingscoördinatie wil werken.

Coördinatielessen vanaf januari 2020
vrijdag 17 januari 2020
vrijdag 28 februari 2020
vrijdag 13 maart 2020
vrijdag 27 maart 2020

Alle lessen zijn van 18.00 tot 19.30 uur.

Kosten
1 les                € 15,-
2 lessen          € 28,-
3 lessen          € 39,-
4 lessen          € 48,-

Locatie
Sarvata
Centrum voor Gezondheid en Welzijn, grote groepsruimte
Schependomlaan 17e
6542 RL Nijmegen

Graag comfortabele kleding aantrekken en een groot handdoek voor de mat meebrengen.

Aanmelden en informatie
0031-(0)24-3564896 of 06-29393435

Algemene voorwaarden Dynamisch Bewegen Coördinatietrainingsgroep

•    De deelnemer geeft vooraf per mail door aan welke lessen hij/zij wil deelnemen.
•    Alle gereserveerde lessen worden vooraf betaald. Dit kan door overmaken op de aangegeven rekening of  contant vóór de eerste les voor alle gereserveerde lessen.
•    Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook niet aan de door hem/haar gereserveerde les kan deelnemen, dan laat hij/zij dat zo spoedig mogelijk per mail of telefoon weten.
•    Gereserveerde lessen kunnen niet gestorneerd worden. De deelnemer heeft bij een niet-deelname aan de door hem/haar gereserveerde les geen aanspraak op het inhalen van lessen op een later tijdsstip/in een volgende    lescyclus.
•    Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
•    Dynamisch Bewegen is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.

·   

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Copyright © 2015 - Dynamisch Bewegen