Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Coördinatielessen Dynamisch Bewegen

Regelmatig bewust en actief werken met je lichaam op basis van het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen®.

Door gerichte instructie herontdek je de bewegingsmogelijkheden van je lichaam. Je werkt aan de bewegingscoördinatie waardoor je bewegingssysteem efficiënter kan functioneren. De kwaliteit van de beweging staat op de voorgrond. Door je bewust te worden van bewegingsgewoontes, die klachten kunnen veroorzaken, kun je gericht deze gewoontes leren veranderen. Een les duurt 90 minuten.

Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in bewegen en regelmatig aan zijn of haar bewegingskwaliteit en bewegingscoördinatie wil werken.

Graag comfortabele kleding aantrekken en een groot handdoek voor de mat meebrengen.

Aanmelden en informatie
0031-(0)24-3564896 of 06-29393435

Algemene voorwaarden Dynamisch Bewegen Coördinatietrainingsgroep

•    De deelnemer geeft vooraf per mail door aan welke lessen hij/zij wil deelnemen.
•    Alle gereserveerde lessen worden vooraf betaald. Dit kan door overmaken op de aangegeven rekening of  contant vóór de eerste les voor alle gereserveerde lessen.
•    Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook niet aan de door hem/haar gereserveerde les kan deelnemen, dan laat hij/zij dat zo spoedig mogelijk per mail of telefoon weten.
•    Gereserveerde lessen kunnen niet gestorneerd worden. De deelnemer heeft bij een niet-deelname aan de door hem/haar gereserveerde les geen aanspraak op het inhalen van lessen op een later tijdsstip/in een volgende    lescyclus.
•    Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
•    Dynamisch Bewegen is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.

Aanvullende algemene voorwaarden ivm COVID-19

Door de huidige situatie rondom het Coronavirus is het noodzakelijk de algemene voorwaarden voor de coördinatielessen Dynamisch Bewegen® aan te passen. De doelstelling is dat de coördinatielessen op een zo veilig mogelijke manier voor iedereen weer plaats kan vinden.
Als er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn kunt u telefonisch 024-3564896 of 06-29393435 of per mail post@dynamischbewegen.nl contact opnemen.

Vanuit mijn zijde zal ik ervoor zorgen dat ik:
• In mijn vrije tijd de regels van de overheid naleef en zeer zorgvuldig met mijn (beperkte) contacten omga.
• Tijdens de les een mond-neusmasker ga gebruiken wanneer ik dichter bij iemand kom dan 1,5m. Dit gebeurt alleen voor aanwijzingen voor het bewegen als dit gewenst is.
• Een extra zorgvuldige handhygiëne op na houdt.
• Mijn werkzaamheden voorlopig aangepast uitvoer als de omstandigheden hierom vragen.
• De cliënten per omgaande informeer als er ondanks alle zorgvuldigheid bij mij symptomen van COVID-19 optreden.

Van de deelnemers wil ik graag dat:

• Ze alleen komen wanneer ze klachtenvrij zijn mbt COVID-19.
Dit zijn redenen om niet te komen:
 een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
 klachten in de afgelopen 24 uur hebben (COVID-19 symptomen)
 huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten
 bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid is in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld
Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:
 Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
 Loopneus
 Keelpijn
 Verhoging (tot 38 graden) of koorts
 Kortademigheid
 Moeheid
 Hoofdpijn
 Conjunctivitis
 ziek voelen en/of diarree
 reuk- en smaakverlies

• Ze zich in de groepsruimte en bij het omkleden houden aan de afstandsregels.
• Ze me onmiddellijk informeren als ze binnen de incubatietijd van 14 dagen na een les Coronaklachten krijgen.
• Ze zelf twee grote handdoeken meebrengen als extra onderlaag voor op de mat. Handiger is op dit moment om een eigen mat te gebruiken (ik ben niet verantwoordelijk voor de schoonmaak bij Sarvata).
• Ze zelf zorgvuldig met de leefregels van de overheid omgaan.
• Ze altijd met mij kunnen overleggen om oplossingen voor individuele situaties te vinden.

·   

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Copyright © 2015 - Dynamisch Bewegen