Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Wat is Dynamisch Bewegen?

Dynamisch Bewegen® is een bewegingsmodel. Het beschrijft het menselijk bewegingssysteem vanuit meerdere perspectieven. Enerzijds de beschrijving van de mens en zijn bewegingssysteem als een biologisch dynamisch systeem en anderzijds het bewegen zelf met de bijbehorende coördinatiedynamiek.

In het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® zijn de aspecten van de evolutie en motorische ontwikkeling verwerkt. De mens in zijn huidige vorm is het resultaat van evolutie en niet van een ontwerp. Het bewegingssysteem is zo geëvolueerd dat de mens zich op twee benen voortbeweegt. Door de evolutie van de mens nader te bestuderen, kunnen we meer inzicht krijgen in de werkwijze van het menselijk bewegingssysteem. De motorische ontwikkeling vormt de basis voor de bewegingsmogelijkheden als volwassene.

Het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® schetst een helder beeld van de functionele bewegingscoördinatie van het menselijk lichaam. Door in te zoomen op details met behulp van coördinatie-eenheden kunnen we complexe bewegingen ontrafelen. Door uit te zoomen naar het geheel wordt duidelijk hoe de delen samenwerken. De doelstelling is bewegingsbeperkingen op te lossen en de bewegende delen gecoördineerd samen te laten werken.  Daardoor kunnen bewegingen efficiënt verlopen en kosten ze minder energie.

Het succes en de effectiviteit van het veranderingsproces is afhankelijk van de kennis van het bewegingssysteem. Het vroegtijdig onderkennen van de eerste tekenen van negatieve ontwikkelingen in de bewegingscoördinatie is met het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® mogelijk. Omdat in een dynamisch systeem, zoals het menselijk bewegingssysteem kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben, bespaart een vroegtijdig bijsturen veel tijd en energie op de lange termijn.

Het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® kan op professioneel en lekenniveau geleerd en toegepast worden. Opleiding, workshops, coördinatietrainingsgroep en individueel bewegingsadvies behoren tot de mogelijkheden.

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Copyright © 2015 - Dynamisch Bewegen